Kart

 

Papirkart med oversikt over områdeinndeling samt jakt- og fiske i målestokk 1:50.000 kan kjøpes ved Skåbu Servicesenter, Libris på Peer Gynt senteret eller ved å kontakte oss.

 

 

 

 


Beskrivelse av kartområder:

A: Søre Kviknekjølen og Øldalen, 34500 da, derav 13000 da snaufjell h.o.h. 610-1245 m
B: Skållia- Krakkstetten, 39000 da, derav 24400 da snaufjell, h.o.h 860-1659 m
C: Skjedalen, 9600 da snaufjell, h.o.h. 920-1220 m
D: Breistulen-Sæterkampen, 29600 da, derav 17600 da snaufjell, h.o.h. 760-1659 m
E: Bosbekken- Mumoen, 31000 da, derav 6500 da snaufjell, h.o.h. 780-1120 m
F: Murudalen-Lauvåsen, 34500 da, derav 6500 da snaufjell, h.o.h. 780-1157 m
G: Skardfjellet, 34000 da, derav 5200 da snaufjell, h.o.h. 670-1158 m
H: Åkrelia- Flymoen, 18000 da, derav 6500 da snaufjell, h.o.h. 900-1560 m
I:  Kvikne bakside, 23000 da, barskog, h.o.h. 320-1100 m
J: Skåbu bakside, 19000 da barskog, h.o.h. 550-1074 m
K: Vinsterlia: 18500 da, derav 2000 da snaufjell, h.o.h. 860-1000 m


Beskrivelse av kartområder for elgjakt:

1: Murudalsmyrene
2: Bosbekken
3: Lauvåsen
4: Breistulen
5: Åsene
6: Kvikne Solside
7: Kvikne Bakli
8: Vinsterlia
9: Storhølia
10: Bjønnhollia

 

kart

 

Terrenget innenfor markert område i Tverrbygda er hjortejakt for Vinstradalen Utmarkslag fra 1.9-24-9 og 1.11-23.12