Fiske

Vi har flere fiskevann og bekker med gode muligheter til å sikre en bedre ørretmiddag. Muvatnet er det største, med Breistultjønna og Skjedalsvatnet som mindre, men lett tilgjengelige fiskevann. Bekkene i området er ofte rike på fisk, og passer godt for en tur med mark eller fluestanga.

Fiskevatn innen Kvikne-Skåbu Grunneierlag:

Vatn:
Muvatnet (Ørret)
Storbekktjønn (Ørret)
Breistultjønn (Ørret)
Rønnaugtjønn (Ørret)
Masdølstjønn (Ørret)
Svarttjønn (Ørret)
Skjedalsvatnet (Ørret)

Elv/bekk:
Sør-Muru (Ørret)
Skåbyggja (Ørret)
Sandåa (Ørret)
Øla (Ørret)


Fiskeregler innen Kvikne-Skåbu Grunneierlag:

Adgang til fiske:

1. Retten til frikort etter vedtektenes § 9 gjelder alt fiske etter regler fastsatt i årsmøtet
2. Alle andre som er fast bosatt innen lagets område skal ha rimelig adgang til fiske mot kjøp av fiskekort
3. Bosatte utenfor lagets område kan kjøpe kort for fiske med stang og håndsnøre

1. Garnfiske:

A. tider for garnfiske
a. Muvatnet fra 1.6 kl. 17.00 til 10.9 kl 11.00
b. Skjedalsvatnet og Breistultjønn fra 15.5 kl. 17.00 til 10.9 kl. 11.00
c. Det er ikke tillatt å ha faststående redskap i vatna mellom kl. 11.00 og 17.00
d. Dragnett kan brukes på Muvatnet i den tida det er tillatt med stågarn.

B. Antall stågarn med maks. lengde på 25 meter pr. sameieberettiget eiendom
a. Muvatnet 25 garn
b. Skjedalsvatnet og Breistultjønn 20 garn

C. Antall stågarn med maks. lengde på 25 meter pr. fiskekort for de ikke sameieberettigede
a. Muvatnet 10 garn

D. Minste lovlige maskevidde:
a. Muvatnet 35 mm (18 omfar)
b. Skjedalsvatnet og Breistultjønn 29 mm (22 omfar). I tillegg oppfordres til bruk av 1 garn på maks 19 mm. maskevidde pr. 10 garn med 29 mm. eller større maskevidde


2. Krokfiske

A. Pilking er tillatt i hele vinterhalvåret, også for utenbygdsboende

B. Fiske med oter er tillatt for alle som er bosatt innen lagets område, fra isløsning om våren t.o.m. 10.9

C. Alle kan fiske med stang fra isløsning om våren t.o.m. 10.9. Slikt fiske kan da utøves i alle vatn, tjønner og bekker innenfor lagets område.

Fiskekort kan nå kjøpes på www.inatur.no , eller med mobiltelefon, oppslag på flere plasser i området

Priser for bosatte utenfor lagets område:

Stang 2-døgns   kr. 50
Stang 1 uke     kr. 100
Stang Sesong    kr. 250

Priser for bosatte innenfor lagets område:

Stang 2-døgns   kr. 30
Stang Sesong    kr. 100
Alt fiske 1 uke kr. 150 - Sesong kr. 300

Fisketyper: kun ørret i alle vann og elver.