Kvikne-Skåbu grunneierlag

Vi vil på denne siden presentere vårt flotte område, samt informere om vår virksomhet og tilbud om jakt, fiske og annen bruk av utmarka.Vi har en egen fane for bilder, her håper vi på bidrag fra alle som vil videreformidle bilder fra jakt-, fiske-, og andre naturopplevelser i området.

Grunneierlaget har inngått leigeavtale med Vinstradalen Utmarkslag vedrørende elgjakt i hele anbudsperioden 2018-2021.

 

 

Kvikne-Skåbu grunneierlag (fra 1906-1960 Kvikne-Skåbu jaktforening) er en frivillig sammenslutning av grunneiere i Vinstradalen. Under grunneierlaget hører medlemmenes arealer, som skriver seg fra almennings- og sameie-/heimrastutskiftningene. Uutskiftede områder ligger igjen som sameier.

Vi disponerer ca 225000 da utmark,og består av 136 medlemmer. Virksomheten er hovedsaklig utleie av jakt og fiske, samt ivaretagelse av medlemmenes rettigheter i utmarka.

Kvikne-Skåbu grunneierlag sine arealer ligger i hovedsak på nordsida av statsalmenningen og Ruste grunneierlag. I øst har grunneierlaget grense mot Sorperoa jaktforening og i nord mot Langmorkje statsalmenning, Heidal viltlag og flere sameier. I tillegg har grunneierlaget arealer i Vinsterli-/Storhøområdet, på sørsida av statsalmenningen.

Begge almenningene ligger dels i Sør-Fron dels i Nord-Fron kommuner. Kvikne-Skåbu grunneierlag har alt det vesentlige av sine arealer i Nord-Fron. Nabokommuner for hele området er Gausdal, Øystre Slidre, Vågå og Sel.

Området på begge sider av Breisjøen og Espedalsvatnet, mellom de to adskilte delene av bygdealmenningen, fra sørgrensa for Fron Statsalmenning til grensa mot Gausdal, består i dag av alt det vesentlige av statskog, det såkalte Espedalskomplekset midtre med vel 20000 daa. Resten er spredt beliggende påivate skogteiger.

På nordsida av statsalmenninga, er det og relativt store områder eid av Statskog. Disse utgjør deler av Espedalskomplekset nordre med vel 30000 daa. All statskogen i de to nevnte områder skriver seg opprinnelig fra utskiftningen av den solgte statsalmenning.